De aanmeldingstermijn voor het schooljaar 2016-2017 is inmiddels verlopen. Leerlingen die na 31 maart worden aangemeld krijgen een bevestiging van ontvangst en worden op een wachtlijst geplaatst totdat alle leerlingen die voor de sluitingsdatum waren aangemeld geplaatst zijn. Daarna worden de leerlingen van de wachtlijst geplaatst indien er voldoende plaats is in de gewenste klas.

Voor meer informatie betreffende de aanmelding zie tabblad "vragen".