TTO mavo


15 jaar geleden is het Isendoorn gestart met tweetalig vwo. Dit werd al snel gevolgd door tweetalig havo en het afgelopen schooljaar zijn we ook gestart met twee klassen tweetalig mavo! Why not?

In de tweetalige mavo krijg je in de eerste twee jaar minstens 50% van je lessen in het Engels, dus bijvoorbeeld geschiedenis wordt plotseling History, beeldende vormgeving wordt Arts en natuur & techniek wordt Science. In leerjaar 3 en 4 wordt nog 30% van de lessen in het Engels gegeven. Naast het behalen van een mavo-diploma doe je op verschillende momenten ook een Anglia-examen. Dit is een erkend certificaat voor de Engelse taal. Het Anglia-examen kun je op verschillende niveaus doen.  Naast de gewone tweetalige lessen heb je ook extra  lessen Engels, conversation en drama.

Tweetalig mavo biedt jou dus de kans om een extra uitdaging aan te gaan. Je kunt je breed ontwikkelen en letterlijk, door activiteiten in het buitenland, je horizon verbreden . Zo ga je naar Engeland en ga je uitwisselen met een andere school in Europa of stagelopen binnen een internationaal bedrijf.

Al gauw  zul je merken dat je eigenlijk al heel veel begrijpt in het Engels en zelf ook een aardig woordje Engels gaat spreken. Dit is weer belangrijk voor je vervolgopleiding, want ook op steeds meer MBO-opleidingen wordt een internationale richting aangeboden.

In Nederland zijn ook veel bedrijven die internationaal zaken doen en die vinden een vloeiend Engelssprekende medewerker natuurlijk wel aantrekkelijk.

Naast een Anglia-certificaat zul je een certificaat ontvangen waarop staat dat je tweetalig onderwijs hebt gevolgd en aan welke extra activiteiten je allemaal hebt deelgenomen. Die extra activiteiten zijn o.a. Engelstalig toneel, uitstapje naar Schiphol en intermezzoprojecten die over Europa en de wereld gaan (EIO).

Als je tweetalig mavo wilt gaan doen, heb je een mavo-advies nodig van de basisschool. Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent, bereid bent een extra uitdaging aan te gaan en begrijpend lezen je goed lukt.

Mis niet de High Tea, de informatiemiddag voor TTO op het Isendoorn op zondag 17 februari aanstaande van 15:00 uur tot 17:00 uur.