Expens

In de onderbouw biedt het Isendoorn College een Expens-programma voor leerlingen die naast het reguliere lesprogramma nog een extra uitdaging willen aangaan. Leerlingen kunnen onder lestijd werken aan een zelf bedacht project. In overleg met hun begeleider stellen zij eigen doelen op en voeren deze zelfstandig uit. De Expens-lessen beginnen altijd met vijf gezamenlijke lessen. In die lessen spreken leerlingen ook met elkaar over hun motivatie en passie. Zo zijn er leerlingen die een boek schrijven, een brug bouwen of een muziekstuk componeren. Expens is niet alleen voor de heel goede leerling, maar ook voor een leerling die misschien juist aan het onderpresteren is.

 

Step Outside

In de bovenbouw heet het programma voor leerlingen die een extra uitdaging willen aangaan, Step Outside. Dit is een overkoepelende naam voor alle activiteiten die leerlingen naast het reguliere lesprogramma kunnen ondernemen. Via Step Outside kunnen leerlingen deelnemen aan programma’s van hogescholen en universiteiten, een extra vak doen, of een online cursus volgen van een (buitenlandse) universiteit. Neem eens een kijkje op www.stepoutside.nl!

Mentoren dragen leerlingen voor Expens en Step Outside , na overleg binnen de afdeling en met ouders. Dit gebeurt op basis van behaalde resultaten, welbevinden van de leerling en motivatie van de leerling, waarbij onze speciale zorg uitgaat naar onderpresteerders.