Bèta Excellent

Ieder kind is nieuwsgierig en wil zelf ontdekken.  Dat is maar goed ook, want ook de komende decennia moet er nog veel ontdekt en ontwikkeld worden. We leven in een wereld waar veel verwacht wordt van technologische oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Niemand weet precies waar wij over 50 jaar onze energie vandaan halen, maar dat jouw generatie zal werken aan de oplossing van deze vraag is wel zeker. Dat betekent wel dat we de onderzoekers en ontwerpers onder jullie zullen stimuleren jullie talenten verder te ontwikkelen.

Ons uitgangspunt is dat je tot en met de derde klas het complete bèta-programma volgt. Geen talent mag verloren gaan door leerlingen vroegtijdig in hokjes te plaatsen. Verder wordt de samenhang tussen de vakken in hogere leerjaren doorgezet. Zo is er vakoverstijgend lesmateriaal voor de derde klas ontwikkeld, een doorlopende onderzoeksleerlijn en technisch ontwerpleerlijn en wordt in de bovenbouw het combi-vak natuur, leven en technologie gegeven. We merken dat dit alles gemotiveerde leerlingen oplevert, waardoor we ons hebben kunnen aansluiten bij het programma van Bèta Excellent voor VO-scholen.

Uniek op het Isendoorn College is de nauwe samenwerking tussen de exacte vakken. Leerlingen werken steeds zelfstandiger aan hun praktische opdrachten en worden daarbij begeleid door een goed samenwerkend team van docenten en technisch onderwijsassistenten. Daarnaast gaan we met al onze exacte havo/vwo-leerlingen in de bovenbouw naar de universiteit en hogeschool om daar te experimenteren. Ook in de bovenbouw valt nog veel te ontdekken!

Klas 1 en 2 - Het vak NT (Natuur en Techniek)
Klas 3 - Aan het werk in een echt Bèta-lab!
First Lego League