Flitsend

Het Isendoorn College is een moderne school die heel goed met zijn tijd meegaat en in sommige gevallen zelfs voorop loopt. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop we in de lessen gebruikmaken van zaken als internet, digitaal lesmateriaal en toetsen en smartboards. De leerlingen hebben een iPad ter beschikking, waardoor ineens een hele wereld aan mogelijkheden opengaat.

Goed voorbereid
De digitale leefomgeving neemt in ons leven een steeds belangrijker plaats in. Dat geldt thuis, maar zeker ook op school. Om goed op je toekomst voorbereid te zijn, moet je weten hoe daarmee om te gaan. Hoe werkt de iPad,  hoe werken al die verschillende apps en hoe benut je op een veilige manier de mogelijkheden van het internet en wat zijn de voor- en nadelen van sociale media?

Digitaal leren
Op het Isendoorn College spelen de iPad en andere nieuwe media een steeds grotere rol in de manier waarop we het onderwijs aanbieden. We kunnen de lessen boeiender, afwisselender en leerzamer maken. Heel veel apps maken het leren makkelijker. Je kunt steeds vaker kiezen waar, wanneer, hoe en met wie je wilt leren.

Sociale media
Het inzetten van nieuwe media kan ook leiden tot verkeerd gebruik ervan. Er is een protocol afgesproken waarin duidelijk staat wat wel en niet mag. Dit protocol hangt voor iedereen zichtbaar in elk lokaal en zo nodig kan een docent dit er weer even bij pakken. Digitaal pesten wordt op school direct aangepakt, maar moet ook onderwerp van gesprek thuis zijn. Samen voorkomen we dat de iPads (en ook mobiele telefoons) verkeerd worden gebruikt.

Vernieuwing
We maken gebruik van ons eigen Twitter- en Facebookaccount, waarmee je op de hoogte gehouden wordt van allerlei actuele schoolzaken. Onze website is geheel vernieuwd en zowel leerlingen als ouders kunnen op elk gewenst moment absentie en cijfers inzien. Huiswerk ligt ook digitaal vast en allerlei ondersteunende middelen zoals links naar websites met oefeningen en schema’s, oefentoetsen, digitale inleverloketten, enz. vind je hier. Docenten kunnen in bijzondere situaties gemaild worden en docenten hebben ook vaak met hun klas een gedeelde map vol lesmateriaal in “the cloud” staan.

Voorop
Het Isendoorn College durft met trots te melden dat het landelijk voorop loopt in de steeds digitaler wordende wereld. Een goede opstap naar het vervolgonderwijs!