TTO-ACTIVITEITEN

Naast de lessen in het Engels zijn er gedurende je hele opleiding in het tto allerlei extra verplichte activiteiten. Vaak zijn dit activiteiten in het buitenland of hebben ze met het buitenland te maken. Hieronder hebben we er een paar op een rij gezet:

Leerjaar 1
Een Engelstalige toneelvoorstelling, van de Phileas Fogg theatre company, waarin je je gaat verplaatsen in hoe een kind leefde in de Victoriaanse tijd.

Projecten over de landen in de wereld met een bezoek aan Schiphol of de Rotterdamse haven waarin je interviews moet afnemen in je beste Engels en het maken van een eigen triviantspel over Europa.


Leerjaar 2
Dag van de Talen, leerlingen onderwijzen leerlingen. Tweedeklassers geven op hun vroegere basisschool een demonstratieles tweetalig.

Speaking Contest, een wedstrijd in speechen georganiseerd door het Europees Platform.

Een week lang Londen en omgeving ontdekken, slapen in een gastgezin, een sportdag op een echte Engelse boys school en natuurlijk je Engels oefenen en gebruiken.  
Een drama workshop waarin je leert je gevoelens uit te drukken en anderen te vertrouwen.
Een middagje cricket gegeven door leerlingen en docenten van een Engelstalige school.

Projecten waarin je o.a. deel kunt nemen aan 'The maths challenge', een wiskundewedstrijd die uitmondt in een landelijke wedstrijd tussen alle tto-scholen.