Kosten TTO


Financiële bijdrage tweetalig onderwijs

Voor ouders van onze tto-leerlingen geldt een hogere ouderbijdrage die niet vrijwillig is en varieert per schooljaar. Tweetalig onderwijs heeft namelijk hogere kosten vanwege de vele extra en internationale activiteiten, zoals bijvoorbeeld Engelstalig toneel, gastsprekers, uitwisselingen, reis naar Engeland, Model United Nations, Junior Speaking Contest, etc. In de bovenbouw wordt een groot deel van de bijdrage besteed aan de kosten voor het extra Engelstalig IB examen.

Voor deze hogere kosten krijgt de school geen reguliere middelen. Daarom vragen we een financiële bijdrage van de ouders. Voor de havo/vwo-stroom is de tto-bijdrage €450 per schooljaar, voor de mavo-stroom €370 per schooljaar.  

Voor ouders voor wie deze financiële verplichting een groot struikelblok vormt, is er de mogelijkheid een passende regeling te treffen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de directie van de school. Op het Isendoorn vinden we het belangrijk dat het tweetalig onderwijs voor alle leerlingen die dat willen, toegankelijk is.

 

Stichting Leergeld

Sinds 2009 is deze stichting ook in Zutphen actief voor kinderen uit gezinnen waarvoor de kosten van deelname aan een sportclub, muziekles of de kosten voor schoolmateriaal, schoolkamp/reis/excursie niet op te brengen te zijn. Zij kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. De stichting richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

De stichting werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en de formulieren in te vullen. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. De stichting is te bereiken via tel 0575 – 514 675 (di en do van 09.00 – 13.00 uur): Het mailadres is info@leergeldzutphen.nl

Voor meer info over stichting leergeld in Zutphen zie https://www.leergeld.nl/zutphen/