SENIORPROGRAMMA

Leerjaar 4 en 5 thavo en 4, 5 en 6 tvwo

"TTO is Amazing!" Tim, year 5

Aan de eind van het derde leerjaar wordt de groep thavo/vwo gesplitst in tweetalig havo en tweetalig vwo. Je kunt dan dus nog opstromen naar de tweetalige vwo-groep of je gaat door in tweetalig havo. Je krijgt met deze groep extra Engels en je werkt toe naar het behalen van een certificaat van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Dit is internationaal erkend en geeft je een prima basis om aan een Engelstalige hogere beroepsopleiding of universiteit verder te studeren, want die zijn er steeds meer in Nederland. Je kunt ook in het buitenland gaan studeren of werken waar Engels de voertaal is.
Lees meer over IB onder de tab certificaten /IB

In de bovenbouw krijg je net als in de onderbouw een aantal vakken in het Engels. Dit zijn de schoolexamenvakken maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (4V), culturele kunstzinnige vorming, godsdienst, biologie (4V), natuurkunde (4V) en lichamelijke opvoeding. Het profielwerkstuk, een soort meesterproef, doe je ook in het Engels. De examenvakken waar je aan het eind van 5 havo of 6 vwo eindexamen in doet, volg je samen met de andere leerlingen in het Nederlands.

Het tweetalige onderwijs is niet alleen voor talige leerlingen. Veel tto-leerlingen kiezen een bètaprofiel met wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde. Ze kunnen het Engels dan goed gebruiken, omdat de vervolgopleidingen veelal in het Engels zijn. Andere kiezen een economisch profiel zodat ze beter uitgerust zijn voor een volledige Engelstalige vervolgstudie.

In het vierde leerjaar van het seniorprogramma moet je een stage lopen in een Engelstalige omgeving. Dit noemen we een workexperience. Daarnaast kun je kiezen voor een extra uitdaging met het programma “Step outside”. Hierbij kun je online een universitycursus volgen over een onderwerp dat je interesseert of meedoen met andere activiteiten als voorbereiding op je vervolgstudie .