https://isendoorncollege.dedecaan.net/
 

Deze site gebruiken we als kapstok van alle schoolgerichte LOB-activiteiten voor (t)havo en (t)vwo.
Ook keuzeactiviteiten als open dagen en meeloopdagen en landelijk nieuws is hier te vinden.