Over ons

Het Isendoorn College is een school met ongeveer 1800 leerlingen. Om hen een fijne en leerzame tijd te bieden op onze school, zijn ongeveer 170 volwassenen dagelijks op onze school aan het werk. De leiding over die mensen is in handen van de schoolleiding, met rector en twee conrectoren. Hierboven functioneert nog een bestuur, het zogenaamde bevoegd gezag, dat zich bezighoudt met de beleidszaken van het Isendoorn.

Deskundige en betrokken mensen besturen de school op afstand, maar wel in nauw overleg met de schoolleiding. Elke afdeling in de school wordt geleid door een afdelingsleider. Deze heeft onder andere de taak om de mentoren en/of coaches van alle leerlingen in zijn afdeling aan te sturen in hun werkzaamheden.

Het Isendoorn College heeft een katholieke identiteit. Die geeft ons de opdracht mee op pedagogisch, levensbeschouwelijk en maatschappelijk gebied. Die opdracht wordt zichtbaar in de wijze waarop wij jonge mensen begeleiden en in de keuze van onze onderwijsinhoud.

Wij willen een school zijn, waar leerlingen zich geborgen voelen. Op allerlei manieren proberen wij de leerlingen bij te brengen dat zij zuinig moeten zijn op de wereld om hen heen, willen zij en anderen zich geborgen blijven voelen. Onderling respect, solidariteit en verantwoordelijkheid maken die wereld leefbaar voor iedereen.