Wat kunt u als ouder doen als uw kind extra ondersteuning nodig heeft?


U kunt als ouder een belangrijke rol spelen bij het informeren van de school en de betrokkenheid van docenten en andere medewerkers stimuleren. U  kent uw kind het langst. U heeft vaak ook veel kennis opgebouwd over de stoornis of beperking van uw kind en wat deze betekent voor het functioneren van het kind. Het kan helpen als u deze kennis deelt met de school.

Communiceer met de mentor, ook als het goed gaat. Zeker bij kinderen met een beperking hebben ouders en leerkrachten soms de neiging om alleen de problemen te bespreken. Wacht niet met contact tot er problemen zijn. Blijf in gesprek.

Maak op school duidelijk wat uw verwachtingen zijn. Doe dit ook in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat geeft de school de gelegenheid om af te wegen of die verwachtingen ook waargemaakt kunnen worden en zo ja, op welke manier. Ga na of alle partijen de zelfde verwachtingen hebben bij gemaakte afspraken.

Accepteer dat ondersteuning soms ook op een andere manier vormgegeven kan worden dan u in eerste instantie in gedachten had. Soms kan op een voor u onverwachte manier resultaat geboekt worden.

Probeer u te verplaatsen in de docent. Hij heeft te maken met een klas vol kinderen, hun ouders en collega’s in een complexe schoolomgeving. Mentoren zetten zich graag in voor een kind, maar soms hebben ze daar niet alle ruimte voor.

Help uw kind te begrijpen welke ondersteuning hij krijgt op school. Soms kan het ook vervelend voelen om een uitzonderingspositie te hebben. Sluit met uw eigen begeleiding van uw kind aan op de afspraken die op school zijn gemaakt.

Help uw kind thuis ook met praktische zaken zoals huiswerk, planning, inpakken van de tas.