Visie

Het Isendoorn College wil aan leerlingen uit de regio Zutphen een goede en uitdagende opleiding bieden, zodat de leerlingen binnen de daarvoor gestelde termijn de school met een diploma verlaten als evenwichtige personen met een internationale oriëntatie.

De kernwaarden van het Isendoorn College draaien om de begrippen: de leerling centraal, evenwicht in ontwikkeling, respect, internationale oriëntatie, katholiek, verantwoordelijkheid, leren van elkaar, onderling vertrouwen, openheid en cultuurbesef.

In de onderwijsvisie van onze school wordt aandacht besteed aan drie pijlers: didactiek, pedagogiek en ethiek.

Didactiek (weten)
De school is op de eerste plaats een instituut waar je kennis vergaart en leert hoe je kennis effectief binnen handbereik kunt brengen. Daarbij stelt de school duidelijke eisen, niet alleen aan leerlingen, maar ook aan zichzelf.

Pedagogiek (warmte)
De school wil dat leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. De school hecht waarde aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen, persoonlijkheid en een plezierige sociale omgeving voor de leerlingen. Goede kwaliteiten van de leerling neemt zij als uitgangspunt bij het schaven aan minder sterke kanten.

Ethiek (waarden)
Waar mensen samenkomen, zijn regels onmisbaar. Deze regels ziet de school als een instrument om een cultuur te ontwikkelen en te behouden die is gebaseerd op belangrijk geachte levensopvattingen (zie bovengenoemde kernwaarden). Zij wil daarmee een verantwoorde basis onder het eigen functioneren èn onder het verdere leven van leerlingen.

Meer informatie kunt u terug vinden in ons schoolplan, dat op het ouderportaal staat.