Het Isendoorn College is een rk scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Kernbegrippen voor de school zijn: een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Het Isendoorn College telt ongeveer 1800 leerlingen en 175 medewerkers. Ongeveer de helft van de leerlingen volgt het tweetalig onderwijs. Onze onderwijsuitgangspunten zijn:

  • actief en zelfverantwoordelijk leren bevorderen;
  • brede ontwikkeling bieden;
  • rekening houden met verschillen;
  • onderwijs en ICT integreren;
  • internationaal uitdagen.

Het Isendoorn College zoekt voor het schooljaar 2018-2019:

 

Docent wiskunde 1e graad                                            ca. 0,6 fte

De baan omvat voornamelijk reguliere uren voor lessen in de bovenbouw havo en vwo.

 

Docent geschiedenis 1e of 2e graad                                  0,5 fte
De baan omvat voor het grootste deel vervangingsuren.

 

Docent Duits 1e graad                                                         0,5-0,7 fte

Het gaat bij deze baan om reguliere uren.

 

Docent maatschappijleer 1e / 2e graad                              0,5 fte

Het gaat bij deze baan om reguliere uren. Sommige lessen op havo en vwo worden in het Engels gegeven.

 

Docent maatschappijwetenschappen 1e graad               0,8 fte

Het betreft vervangingsuren i.v.m. zwangerschapsverlof vanaf het begin van het schooljaar.

 

Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij mevrouw A.C. Rogge-van Dijck, conrector (tweetalig) havo/vwo, telefoonnummer 0575-760760. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u tot en met 23 mei 2018 een brief met motivatie en cv sturen naar het Isendoorn College: vacature@isendoorn.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.