Het Isendoorn College is een rk scholengemeenschap voor regulier en tweetalig mavo, havo en vwo. Kernbegrippen voor de school zijn: een open sfeer, collegialiteit, veranderingsbereidheid en een leerlinggerichte houding. Het Isendoorn College telt ongeveer 1700 leerlingen en 175 medewerkers. Ongeveer een derde van de leerlingen volgt het tweetalig onderwijs. Onze onderwijsuitgangspunten zijn:

  • actief en zelfverantwoordelijk leren bevorderen;
  • brede ontwikkeling bieden;
  • rekening houden met verschillen;
  • onderwijs en ICT integreren;
  • internationaal uitdagen.

 

Het Isendoorn College zoekt voor aanvang van het schooljaar 2017-2018:

Godsdienst / religious education   0,5 tot 1,0 FTE.

We zijn op zoek naar iemand die het vak godsdienst/religious education op een eigentijdse manier vorm kan geven en daarbij de missie van de school een uitgebalanceerde plek geeft in het lesprogramma. De vacature betreft voornamelijk lessen in de onderbouw, een flink deel daarvan betreft de tweetalige afdeling van de school. Daarom zoeken we een kandidaat die vloeiend Engels spreekt (bijv. native speaker, Cambridge Proficiency of vergelijkbaar).


Beeldende vormgeving / CKV / Arts   0,8 tot 1,0 FTE

Betreft deels vervanging wegens ziekte en deels vervanging voor een heel schooljaar wegens tijdelijke extra werkzaamheden. . De vacature betreft lessen in de onderbouw en in de middenbouw. De lessen Arts (combinatie van diverse kunstdisciplines waaronder beeldend, drama/muziek en kunstbeschouwing) worden in het Engels gegeven. Daarom zoeken we een kandidaat die vloeiend Engels spreekt (bijv. native speaker, Cambridge Proficiency of vergelijkbaar).
 

Wiskunde 1e graad 1,0 fte

De vacature betreft voornamelijk reguliere uren.

 

Docent natuur/scheikunde 1e/2e graad 1,0 fte

De baan omvat gedeeltelijk reguliere uren en gedeeltelijk vervangingsuren.

 

Docent natuur en techniek en nask 2e graad 1,0 fte

De baan omvat voornamelijk reguliere uren voor lessen natuur en techniek en natuur/scheikunde in de onderbouw van mavo, havo en vwo.

 

Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij mevrouw A.C. Rogge-van Dijck, conrector havo/vwo, telefoonnummer 06-38489086. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u tot 20 juni 2017 een brief met motivatie en cv sturen naar het Isendoorn College: vacature@isendoorn.nl.

 

Voor meer informatie over de school verwijzen wij u naar onze website: www.isendoorn.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.