Wat bieden wij?

 

  Het Isendoorn College is bij het aantrekken van nieuw personeel en in haar dagelijkse schoolpraktijk steeds op zoek naar een balans tussen de belangen van de school zelf en daarbij die van haar medewerkers. Het realiseren van een kwalitatief hoogstaand onderwijsproduct in de entourage van een boeiende leer- en werkomgeving staat daarbij centraal.

Het onderwijs is ondergebracht in drie leerdomeinen: taal en cultuur, mens en maatschappij en natuur en techniek. Voor de onderbouw geldt: een breed aanbod en waar mogelijk verdieping. Voor de bovenbouw geldt: verdieping en waar mogelijk verbreding.

Ambitieuze omgeving
Het Isendoorn College wil toonaangevend zijn op het gebied van onderwijskwaliteit en besteedt daarom veel aandacht aan kwaliteitszorg. Zij zoekt daarbij actief het contact met hogescholen en universiteiten en andere relevante kennisinstituten. Werken op het Isendoorn is werken in een omgeving in beweging die het verworven kennisniveau koestert en daarnaast voortdurend op zoek is naar verbetering.

Begeleiding
Het Isendoorn College is bij uitstek een school waar medewerkers zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Ten eerste omdat zij voortdurend op zoek is naar kwaliteitsverbetering en daarbij graag samenwerkt met andere partijen in het onderwijsveld. Daarnaast is de school actief bezig om de rol van de docent in de klas verder te ontwikkelen. Niet in de laatste plaats de aanwezigheid van tweetalig onderwijs biedt medewerkers de kans op nieuwe uitdagingen. De school kent diverse begeleidingsprogramma's voor (nieuwe) docenten. Ook organiseert de school met regelmaat een vakinhoudelijke bijeenkomst voor docenten in de regio. De gekozen thema's zijn relevant voor docenten en worden vaak opgeluisterd door een gastspreker uit de politiek of de wetenschappelijke wereld.

Wat verwachten wij?
Het Isendoorn College stelt eisen aan de vakbekwaamheid en het op peil houden daarvan, en heeft behalve oog voor ervaring minstens zoveel oog voor talent. Het is belangrijk dat de medewerkers zich in hun werk blijven ontwikkelen en dat zij die ontwikkeling actief nastreven. Dit kan door middel van bijscholing binnen en buiten de school of door verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.

De school verwacht van haar medewerkers dat zij zich kunnen vinden in de overtuiging van de school. Deze overtuiging is vastgelegd in een aantal kernwaarden, de missie en de onderwijsvisie van de school zoals verwoord in het Schoolplan. Het onderwijs op het Isendoorn College krijgt vorm op basis van drie pijlers/onze drie W's: didactiek (Weten), pedagogiek (Warmte) en ethiek (Waarden). Ook met dit gedachtegoed moet de medewerker zich kunnen en willen verbinden.

Medewerkers voelen zich thuis op onze school met een 'eigen' smaak die mede wordt bepaald door een sterk internationale oriëntatie, het aanbod van tweetalig onderwijs, een bruisende schoolpraktijk waarin altijd wel iets te doen is, een meer dan gemiddelde aandacht voor de implementatie van ICT in de onderwijspraktijk en de katholiekchristelijke achtergrond van de school. Vooral de dialoog met leerlingen staat hierin centraal.

Arbeidsvoorwaarden
De primaire arbeidsvoorwaarden van het Isendoorn College zijn overeenkomstig de CAO. Dat geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar op dat gebied levert de school diverse extra's, veelal in de vorm van (persoonsgebonden) maatwerk. Bovendien worden op school medewerkers daadwerkelijk gehoord. Verder is hun werkomgeving volledig toegerust en zeer stimulerend om goed bij te kunnen dragen aan de doelen die de organisatie zich stelt.

De CAO-VO kent een aantal regelingen waaraan deelgenomen kan worden, zoals onder meer de levensloop- of spaarregeling, (betaald) ouderschapsverlof, fiets-privé-regeling, en tegemoetkoming in de vakbondscontributie.
Daarnaast biedt het Isendoorn onder andere:
   - een extra tegemoetkoming in de reiskosten via uitruil eindejaarsuitkering;
   - korting op zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea;
   - korting op verzekeringen Centraal Beheer;
   - IP aanvullingsplan (Loyalis);
   - voorschot bij fiets-privé-regeling.