Nalevering iPads

Voor 25 en 26 augustus stond gepland dat onze nieuwe leerlingen hun bestelde iPad krijgen en dat ze geholpen worden met de activatie ervan.

Helaas blijkt er een leveringsprobleem te zijn. Niet alle bestelde iPads zijn al geleverd.

Dit wordt als volgt opgelost:

De laatste bestellingen van de iPad air 32GB zullen later vandaag (dinsdag) nog op school worden afgeleverd. Voor leerlingen die dinsdag 25 augustus niet hun iPad hebben gekregen wordt woensdag 26 augustus een extra activatiesessie georganiseerd.
Voor klas 1A, 1B, 1C en 1D zal dat zijn om 12.00 uur in lokaal 4.
Voor klas 1F, 1G en 1V zal dat zijn om 8.30 uur in lokaal 110.

De laatste bestellingen van de iPad air2 64GB zullen pas begin volgende week geleverd worden. Voor leerlingen die hiermee te maken hebben, wordt een leen-iPad ingezet. De leerlingen krijgen in dit geval een tijdelijke iPad die in de activatiesessie met hen wordt ingericht en volgende week krijgen zij opnieuw hulp om alles over te zetten op hun eigen iPad zodra die binnen is. Een deel van deze leen-iPads is vandaag al geactiveerd. Als dat nog niet gelukt is, worden deze leerlingen ook morgen verwacht op de hierboven genoemde momenten.

Ook met betrekking tot de iPad-hoezen is er vertraging opgetreden. De hoezen die vandaag worden geleverd zijn niet de hoezen die wij besteld hebben. We zijn nog in overleg met van Dijk over de vraag hoe we dit precies zullen oplossen.